header_voorbeeld_LISA.png
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

ALV - Algemene ledenvergadering

9-4-2019
Nieuwsafbeelding
Beste leden, ouder(s) en/ of verzorger(s) van leden,

De Algemene Ledenvergadering is wat later op de agenda komen te staan dan wat U van ons gewend bent. 
Achter de schermen waren we druk bezig om U straks van de juiste informatie te voorzien samen met de sponsorcommissie.

Hieronder ziet U de agenda van deze avond:

1.Opening/ Mededelingen/ Ingekomen stukken
2.Bestuur – Gerard en Ward herkiesbaar 
(stemming)
3.Verslag Kascommissie
4.Stand van zaken kunstgrasveld
5.Aanleg kunstgrasveld
(stemming)
6.Sponsorcommissie 
(voorstellen)
7.Sponsorplan
8.Contributie aanpassing 
(stemming)
9.Vrijwilligers
10.Zaal competitie
11.Rondvraag/ Sluiting


Om deze avond te kunnen inrichten bij de Restaurant Oude Apotheek vragen wij U zich aan of af te melden via de LISA app -> evenementen.Wij hopen dat U allen kunt komen.

Met vriendelijke groet

Het Bestuur.


Gerelateerd nieuws