header_voorbeeld_LISA.png
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

3e Obligatie trekking

15-2-2024

14-02-2023 3e Obligatie trekking

Beste obligatiehouders,

Op 14-02-2022 is de derde uitloting verricht inzake de door Hockeyclub Losser

uitgegeven obligatie lening.

Door samenloop van omstandigheden is de trekking anders verlopen dan gebruikelijk. De Obligatie coördinatoren, Gerard Olde Boerrigter en Ward Zwiers, hebben trimmer Olaf Wevers tijdens de training in bijzijn van zijn trimgroep bereid gevonden om tijdens de training de trekking te doen en schriftelijk te laten bevestigen.

Uit de grote digitale schaal werd het nummer 8 getrokken.

Dit houdt in dat alle eigenaren van een obligatie met een nummer eindigend op 8, 28, 48, 68, 88, 108 etc. recht hebben op teruggave van het aankoopbedrag ad € 50,- . Hieronder is de gehele lotingslijst vermeld.

De eigenaren van deze obligatie worden ook allemaal persoonlijk, per mail,

hierover geïnformeerd.

De obligatie moet ingeleverd worden bij de Obligatiebeheerder van Hockeyclub Losser,

W. Zwiers, Wiggersweg 3, 7582 RG Losser

Conform het reglement vervalt na 31-12-2024 het recht op restitutie van het

aankoopbedrag van hier onder vermelde obligaties.

In januari 2025 vindt er wederom een uitloting plaats en zitten in de schaal

de nummers 1 t/m 20 met uitzondering van nummer 8,11 en 17.

Deze trekking zal dan worden verricht door twee leden van Hockeyclub Losser of tijdens de Algemene ledenvergadering in bij zijn van alle aanwezigen.

Wij bieden de obligatiehouders drie mogelijkheden welke hieronder zijn uitgeschreven;

Obligatie waarde: €50,-

Te ontvangen renten: € 8,49

Optie 1:Obligatiewaarde + verschuldigde rente worden uitbetaald aan de obligatiehouder.

Optie 2:Obligatiewaarde wordt uitbetaald en de verschuldigde rente wordt geschonken aan Hockeyclub Losser

Optie 3:Obligatiewaarde + verschuldigde rente* worden beiden geschonken aan Hockeyclub Losser

Graag bij inlevering van uw obligatie de volgende data aanleveren: naam, bankrekeningnummer.

Door de lange pandemie periode hebben wij het als jonge vereniging enorm zwaar. De club en haar leden zouden u willen vragen om ons "nogmaals” te steunen met uw bijdrage en te kiezen voor optie 3.

De laatste uitloting vindt plaats in Januari 2042.

Obligatie nummers:

8 28 48

68 88 108

128 148 168

188 208 228

248 268 288

308 328 348

368 388 408

428 448 468

488 508 528

548 568 588

608 628 648

668 688 708

728 748 768

788 808 828

848 868

*De ontvangen rente dient opgegeven te worden bij de Belastingdienst.

Met sportieve groet,

Het bestuur en Obligatiebeheerders