header_voorbeeld_LISA.png
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Sponsorbeleid

Wat doet de sponsorcommissie?

Voor meer financiële armslag dan alleen de leden kunnen opbrengen, is sponsoring wel zo lucratief. Maar een sponsor zal niet zo gemakkelijk een bedrag toezeggen. Waarom gaat iemand sponsoren? Wat staat daar tegenover? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Wat mag wel, en wat mag niet?

De sponsorcommissie is er voor om deze vragen te beantwoorden, en er voor te zorgen dat het wederzijdse profijt en belang dat HC Losser en sponsoren hebben, duidelijk wordt gemaakt. Tegenover alle sponsoruitingen dient een bedrag (financieel of in natura) te staan dat ten goede komt aan HC Losser. 
Het is aan de sponsorcommissie om vervolgens goede afspraken te maken over de wederzijdse verplichtingen. Daarnaast zorgt de sponsorcommissie voor het onderhouden van de relatie en het behartigen van de belangen van de sponsoren.
 

Afspraken

De sponsorcommissie heeft uitgebreid gesproken over ‘regels’ met betrekking tot sponsoring en het gebruik van het logo en de naam van HC Losser. Wij willen deze regels echter hanteerbaar en zeer beperkt houden, vandaar dat wij de volgende twee afspraken hebben ingevoerd. 

Sponsoring (afspraak 1)
Elke vorm van sponsoring (het tonen van een bedrijfsnaam op bijvoorbeeld de site of op materialen en kleding in HC Losser verband) én het gebruik van het HC Losser ‘logo’ en/of de ‘merknaam’ HC Losser mag alleen plaats vinden na overleg en met toestemming van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie behoudt zich het recht voor om specifieke sponsoren of vormen van sponsoring niet toe te staan.

Sponsorbijdrage (afspraak 2) 
Over het algemeen zijn er twee vormen van sponsoring: individueel (lees: per team) of voor een grotere groep (bv. een gehele leeftijdsklasse of de gehele vereniging). In beide gevallen geldt dat een sponsor, naast het betalen van alle materiaal, ook een bijdrage (financieel of in natura) aan de club dient te leveren waar (een groter deel van) de vereniging profijt van heeft. Deze bijdrage wordt in overleg met de sponsorcommissie vastgesteld, en altijd vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Gedachte daarbij is dat het ‘platform’ HC Losser toegevoegde waarde biedt aan en gebruikt kan worden door een sponsor om zijn bedrijf te promoten.

Maak gebruik van bestaande sponsoren! HC Losser wil graag werken en vooral samen werken met noabers. Daarom hebben wij in Golbach Sport de leverancier gevonden voor diverse materialen, club kleding. U kunt ook als particulier hier terecht. Omdat Golbach sport veel voor ons betekend heeft bij de opstart en ons nog steeds ondersteund willen wij U vragen om Golbach sport niet over te slaan.
Alle leden krijgen standaard een kortingspercentage bij Golbach sport.
 
 
 Wilt U in contact komen met onze sponsorcommissie mail dan naar [email protected]